ورکشاپ مالی و سرمایه گذاری


شرکت در جلسه ی کسب و کار موفق فردی

اهداف

  • – داشتن شغل تمام وقت
  • – برای داشتن شغل تمام وقت به چه چیزهایی نیاز هست ؟
  • – ایجاد رزومه مناسب
  • – ایحاد درآمد های جانبی در کنار شغل اصلی
  • – مدیریت هزینه ها
  • – آموختن سرمایه گذاری صحیح

50,000 تومان