دوره همی اعضا


 سومین دوره همی اعضا

به زودی اعلام خواهد شد

  • مدت زمان برنامه : 3 ساعت
  • همراه با اجرای اعضای هنرمند
  • معرفی کسب وکار اعضا
  • هدف های گلدن دی
  • سرگرمی
  • پذیرایی

50,000 تومان