Golden Day

Golden Day

۸ حرکت تا جوانی
چیکار کنم تا دیرتر پوستم پیر شه؟
داشتن روتین
دوش طولانی نگرفتن
۸ لیوان آب در روز
خوردن آب پرتقال
ورزش کردن
ضد آفتاب در خانه
بخور کردن
ماسک دو بار در هفته

اشتراک گذاری
بیشتر بدانید