Golden Day

Golden Day

۷عادت قبل از خواب که زیباییتان رو متحول می کند
۱.بدون آرایش بخوابید
۲.از تونر استفاده کنید
۳‌.موها راببافید
۴.به دست ها مرطوب‌کننده بزنید
۵‌.کرم دور چشم بزنید
۶.پاهایتان را چرب کنید
۷.مسواک بزنید

اشتراک گذاری
بیشتر بدانید