Golden Day

Golden Day


کرانچ معکوس
به حالت دراز نشست روی زمین بخوابید،حالابایدخودرا زیرقرار دهید، برای این حرکت لاغری شکم، باید پاهای خود را همزمان در همان حالت خمیدگی به سمت شکم خود خم نمایید  و در همان حال سر و شانه های خود را سمت پاهای خود را خم کنید ،سپس به حالت قبلی بازگردید.
این ورزش برای  لاغری  شکم  در۲ ست ۱۵ تایی انجام شود.

اشتراک گذاری
بیشتر بدانید