Golden Day

Golden Day

چه زمانی باید از کرم ضدآفتاب استفاده کرد؟
باید بدانید که همیشه در هنگام خروج از منزل باید از یک کرم ضد آفتاب خوب استفاده کنید.
حتی در روزهای ابری تا ۸۰ درصداز اشعه های مضر ماوراء بنفش خورشید می تواند به پوست شما نفوذ کند.برف،ماسه و آب نیاز به کرم ضدآفتاب را افزایش می دهند،زیرا آن ها اشعه های خورشیدرا منعکس می کنند.

.

اشتراک گذاری
بیشتر بدانید
یکی از راه های مراقبت از پوست