Golden Day

Golden Day


هویج دارای بیشترین میزان ویتامین Aیا بتاکاروتن می باشد. این ویتامین برای رشد سلولی، قوه بینایی و همچنین پوستی زیبایی لازم است، هویج سرشار از یکتین است. این فیبر حلال می تواند میزان کلسترول زیاد را کاهش دهد.

اشتراک گذاری
بیشتر بدانید