Golden Day

Golden Day

هر محصول پوستی را چند وقت یکبار استفاده کنیم؟
شوینده ۲مرتبه در روز
لایه بردار ۱ مرتبه در هفته
ضدآفتاب هر دو ساعت
مرطوب کننده هر روز
ماسک ۱ تا ۲ مرتبه در هفته
ضدجوش در زمان نیاز

اشتراک گذاری
بیشتر بدانید