Golden Day

Golden Day


نکته امروز برای مراقبت از زیبایی
اگر با استفاده از رژلب دچار خشگی لب می شوید: بهتر است قبل از استفاده از آن لب های خود را کمی با پماد  ویتامین Aچرب کنید.

اشتراک گذاری
بیشتر بدانید