Golden Day

Golden Day


من فقط به خاطر این ثروتمند هستم که می دانم چه زمانی در اشتباهم….
من باتشخیص اشتباهاتم نجات یافتم.
جورج سوروس

اشتراک گذاری
بیشتر بدانید