Golden Day

Golden Day

لباس های طرح دار یا پترن های مختلف را باهم نپوشید!

ست کردن طرح های مختلف مثلا(پلنگی،خالخالی،راه راه)قبلااشتباه بوده وشایدفکر کنیدپوشیدن چند لباس طرح دارظاهرتون روشلوغ نشون میده اما این سبک لباس پوشیدن در دنیا پست امروز،جذابیت زیادی داره.

اشتراک گذاری
بیشتر بدانید