Golden Day

Golden Day


قبل از اینکه بتونی حساب بانکی یا کیف پولت رو پر از پول و ثروت کنی، باید روح خودت رو از  فقیر به ثروتمند تغییر بدی.
رابرت کیوساکی

اشتراک گذاری
بیشتر بدانید