Golden Day

Golden Day


ضد استرس خوشمزه
متخصصان بر این عقیده هستند که شکلات تلخ استرس را کاهش می دهد.همچنین روحیه را بهبود می بخشد. شکلات طرح منبع عظیمی از پلی فنول است که یک فلاونو ئید محسوب می‌شود و از مرگ سلولی و التهاب نورون ها در مغز جلوگیری می کند و جریان خون را بهبود خواهد بخشید.

اشتراک گذاری
بیشتر بدانید