Golden Day

Golden Day

شما یک آهن ربای زنده هستید ؛

هرچیزی که در زندگی به سمت تان می آید, به طرز شگفت انگیزی با افکار غالب تان هماهنگ است .

هرچیزی که دائما به آن فکر کنید؛

جذب خواهید کرد…

(برایان تریسی)

اشتراک گذاری
بیشتر بدانید