Golden Day

Golden Day

برای خشک کردن موهای تان از سشوار استفاده نکنید!! امواج الکترومغناطیسی که از ضعیف ترین سشوارها هم ساطع می شود برابر 300

برابر امواجی است که از گوشی های تلفن همراه ارسال می شود !

پس سشوار غیر از ضرری که برای مو دارد برای مغز هم می تواند مضر باشد .

برای خشک کردن موهای کودکانتان تا جای ممکن از سشوار استفاده نکنید !

اشتراک گذاری
بیشتر بدانید