Golden Day

Golden Day

زنان ساق درشت
خانم هایی که ساق پای درشتی دارند بر عکس خانم هایی که ساق پای باریک دارند باید از جوراب شلواری های تیره استفاده کرده و رنگ جوراب وکفش های خودشان را هم رنگ در نظر بگیرند.

اشتراک گذاری
بیشتر بدانید