Golden Day

Golden Day


تمرین بوکس
نه تنها به شما کمک می کند تمامی احساسات خود را خالی کنید بلکه می‌تواند برای بهبود تناسب اندام کمک فراوانی نماید این موضوع بدین معنی است که هسته بدن تا بازو حتی مغز درگیر میشود.

اشتراک گذاری
بیشتر بدانید