Golden Day

Golden Day


برخی تحقیقات نشان می دهد که غذاهای سرشار از روغن ماهی و کربوهیدرات های فرآوری یا تصفیه شده به جوان تر ماندن پوست کمک می کنند همچنین، نوشیدن آب زیاد و مصرف آب در صبح ناشتا برای نگهداری از پوست بسیار مفید است.

اشتراک گذاری
بیشتر بدانید