Golden Day

Golden Day


برایان تریسی
بدون محدودیت فکر کن
به چیزهایی که می توانی برسی وداشته باشی آن موقع از زندگی ات یک شاهکار می‌سازی ‌

اشتراک گذاری
بیشتر بدانید