Golden Day

Golden Day


با۶روش استرس خود را کنترل کنید
از طریق تغذیه سالم :
حفظ کردن برنامه غذایی
از خوردن تنقلات خودداری کنید
از طریق مدیریت زمان:
۷ یا ۸ ساعت بخوابید
۱۵ دقیقه مدیتیشن کنید
از طریق فعالیت بدنی :
یوگا تمرین کنید
تمرینات با وزن بدن انجام دهید.

اشتراک گذاری
بیشتر بدانید