Golden Day

Golden Day

وارن بافت میگه: اگه با پول های تان چیزهایی که لازم ندارید را بخرید زمانی میرسد که… پولی برای چیزهایی که لازم دارید نخواهید داشت!

اشتراک گذاری
بیشتر بدانید