Golden Day

Golden Day

اگر 10 ساعت غذا نخورید بدن به صورت خودکار روی وضعیت انرژی قرار می گیرد .

در این حالت سوخت و ساز بدن 40 درصد کم می شود .

پس اگر رژیم لاغری دارید هیچ وعده غذایی ای را حذف نکنید .

اشتراک گذاری
بیشتر بدانید