Golden Day

Golden Day

استرس:بدترین دشمن برای پوست است. و باعث افتادگی می‌شود و سلول‌های جدید پوست دیرتر شکل می گیرند. شما در هنگام استرس آب کمتری می نوشید و غذاهای با نمک بالا مصرف می کنید.

اشتراک گذاری
بیشتر بدانید