Golden Day

Golden Day

استایل مونوکروم یا یکرنگ!
استایل مونو کروم دوست افراد با قد کوتاهه
چون پوشیدن لباسهای یکرنگ ظاهری کشیده و بلند بهتون میده وبرعکس پوشیدن لباسهای متضاد وچند رنگ در بالا تنه وپایین تنه بدن را جدا می کنه ودر نتیجه کوتاه تر نشونتون میده.

اشتراک گذاری
بیشتر بدانید