Golden Day

Golden Day


اثر ورزش بر بدن و سلامتی افرادی که حدود ۱۵۰ دقیقه در هفته فعالیت ورزشی انجام میدهند در مقایسه با افرادی که از نظر جسمی غیرفعال هستند ۳۳ درصد خطر مرگ و میر کمتری دارند.

اشتراک گذاری
بیشتر بدانید